Dyrektor Zespołu - mgr Joanna Misiec

Wicedyrektor przedszkola- mgr Iwona Mikłuszka