Majątek PSP 28:

1. Środki trwałe  konto 011                                                        3 104 292,96 zł

w tym :

a) grunty                                                                                             27 943,02 zł

b) budynek z salą gimnastyczną                                                   2 942 568,30 zł

c) ogrodzenie + przyłącze sanitarne                                                   57 745,00 zł

d) piece i kotły                                                                                    54 990,89 zł

e) wentylatory dachowe                                                                       5 872, 00 zł

f) wideobrafon                                                                                     5 474 ,75 zł

g) maszyna czyszcząca                                                                         9 699,00 zł

2. Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu  konto  013                368 389,05 zł

3. Zbiory biblioteczne     konto  014                                                25 624,26 zł

4.Wartości niematerialne i prawne konto 020                               15 469,54 zł

RAZEM        majątek szkoły                                                       3 513 775,81 zł

Majątek PP 36:

1. Środki trwałe  konto 011                                                            1 174 660,76 zł

w tym :

a) grunty                                                                                                   6 242,39 zł

b) budynek                                                                                        1 098 000,00 zł

c) ogrodzenie                                                                                           1 948,00 zł

e) zestaw komputerowy                                                                           4 193,00 zł

f) zmywarki, plac zabaw, patelnia                                                          64 277,37 zł

2. Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu  konto  013                    144 919,70 zł

3. Wartości niematerialne i prawne                                                      4 974,49 zł

RAZEM        majątek przedszkola                                                 1 324 554,95 zł