Foto

NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

W dniu 22.08.2017r. dokonano zmiany treści ogłoszenia w pkt 8.

Dotychczasowe brzmienie:

  1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
    W Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Opolu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu kwietniu 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił 0%

Po zmianie:

  1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
    W Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Opolu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu lipcu 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił 0%