Liczba uczniów: 125

Liczba oddziałów w przedszkolu – 3, liczba dzieci – 70.