Foto
Biesiadecka Alina edukacja wczesnoszkolna, język niemiecki
Burian-Korłub Małgorzata pedagog, psycholog szkolny
Deger Ewa edukacja wczesnoszkolna
Fister – Pasek Małgorzata religia, język niemiecki
Guzińska Marta nauczyciel przedszkola
Jaceńków Izabela przyroda, wdż, zajęcia techniczne
ks. Kozielski Mateusz religia
Leśniak Aneta nauczyciel zajęć rewalidacyjnych
Ligocka – Sawczyn Danuta język polski, bibliotekarz
Łaski Dariusz wychowanie fizyczne
Łuczak Ewa 
wicedyrektor, nauczyciel przedszkola
Metelska Urszula matematyka, zajęcia komputerowe
Mikłuszka Iwona nauczyciel przedszkola
Opolska Iwona edukacja wczesnoszkolna, logopeda
Rabiej Jarosław                
język angielski                        
Różańska Marcela nauczyciel przedszkola
Ścisłowska – Cegła Agnieszka język niemiecki
Warzecha Katarzyna plastyka, muzyka, nauczyciel świetlicy
Waszkiewicz Wioletta historia, świetlica
Woszek Katarzyna nauczyciel przedszkola
Wrześniewska Marianna nauczyciel świetlicy
Zyła Iwona nauczyciel przedszkola