Foto

Irena Rutowicz - główny księgowy

Beata Rudyk - kierownik gospodarczy

Henryka Szuster - starszy księgowy, pomoc kuchenna

Nowotny Beata - specjalista ds. płac i zasiłków, referent ds. kadr

Kania Krystyna - sekretarz szkoły

Gretka Agata – intendent

Dziuba Agnieszka – pomoc nauczyciela

Kischel Irena - kucharka

Torka Lidia – woźna oddziałowa

Bielak Beata – woźna oddziałowa

Kansy Agnieszka - woźna oddziałowa

Blach Maria – sprzątaczka

Szymaniec Sylwia - sprzątaczka

Okoń Walter – konserwator

Malinowski Jurek – starszy woźny