Foto

Informuję, że zakończyła się procedura naboru na ww. stanowisko urzędnicze. Komisja Rekrutacyjna nie dokonała wyboru, gdyż kandydatki, które spełniły wymagania formalne, zawarte w ogłoszeniu nie wykazały się dostateczną wiedzą i znajomością przepisów wymaganych na tym stanowisku.

                                                                       Dyrektor

                                                                       Zespołu Szkolno – Przedszkolny Nr 1 w Opolu

                                                                       Joanna Misiec