Termin kontroli Instytucja kontrolująca Cel kontroli
27.02.2013 PSSE w Opolu Pomiary stołów i krzeseł w klasach
29.08.2013 UMO Wydział Budżetu w Opolu Gospodarka środkami ZFŚS oraz Pracowniczej Kasy Zapomogowo – pożyczkowej w latach 2010 – 2012
30.09.2013 PSSE w Opolu Sprawdzenie nadzoru przez dyrektora placówki warunków zachowania higieny osobistej.
17.12.2013 Kuratorium Oświaty w Opolu Kontrola w zakresie wyboru podręczników przez nauczycieli publicznych szkół podstawowych, ustalenie zestawu podręczników i działań organizacyjnych dyrektorów tych szkół umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły.
10.03.2014 PSSE w Opolu Kontrola bieżącego stanu sanitarnego pomieszczeń przeznaczonych dla dzieci w wieku przedszkolnym.
14.03.2014 Kuratorium Oświaty w Opolu Monitoring w zakresie stanu przygotowania publicznych szkół podstawowych na przyjęcie dzieci sześcioletnich.
28.05.2014 Inspekcja Nadzoru Budowlanego w Opolu Kontrola w sprawie stanu technicznego i utrzymania obiektów budowlanych.
06.10.2014 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu Przestrzeganie przepisów prawa przystosowaniu środków ochrony roślin.
12.12.2014 PPIS w Opolu Urzędowa kontrola żywności.
17.12.2014 Kuratorium Oświaty w Opolu Sprawdzenie realizacji działań w ramach Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”
11.06.2015 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu Kontrola w sprawie utrzymania i użytkowania zgodnie z przeznaczeniem obiektów.
25,26.06.2015 Państwowa Inspekcja Pracy w Opolu Ogólna kontrola placówki.
22.07.2015 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu Kontrola w sprawie robót budowlanych         wykonanych na poddaszu budynku szkoły.
03.08.2015 Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Kontrola w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
30.09.2015 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu Kontrola związana z interwencją konsumenta dot. występowania biegunek, wymiotów u dzieci.
31.05.2016 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu Urzędowa kontrola żywności
22.06.2016 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu Urzędowa kontrola żywności
31.08.2016 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu Urzędowa kontrola żywności
18.11.2016 Kuratorium Oświaty w Opolu Kontrola w sprawie przestrzegania art. 61 ust. 3 – 3e ustawy z dn. 07.09.1991 r. o systemie oświaty w sprawie zatrudnienia asystenta nauczyciela w kl. I.
13,19,25,31.01.2017 Państwowa Inspekcja Pracy w Opolu Ogólna kontrola placówki.
09.03.2017 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu Ocena stanu sanitarnego przedszkola
17.03.2017 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu Ocena stanu sanitarnego szkoły