Foto

Majątek PSP 28:

1. Środki trwałe  konto 011                                                         3 104 292,96 zł

w tym :

a) grunty                                                                                              27 943,02 zł

b) budynek z salą gimnastyczną                                                    2 942 568,30 zł

c) ogrodzenie + przyłącze sanitarne                                                   57 745,00 zł

d) piece i kotły                                                                                    54 990,89 zł

e) wentylatory dachowe                                                                       5 872,00 zł

f) wideobrafon                                                                                     5 474 ,75 zł

g) maszyna czyszcząca                                                                         9 699,00 zł

2. Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu  konto  013                377 853,06 zł

3. Zbiory biblioteczne     konto  014                                                25 624,26 zł

4.Wartości niematerialne i prawne konto 020                               16 928,05 zł

RAZEM        majątek szkoły                                                       3 524698,33 zł

Majątek PP 36:

1. Środki trwałe  konto 011                                                        1 174 660,76 zł

w tym :

a) grunty                                                                                               6 242,39 zł

b) budynek                                                                                    1 098 000,00 zł

c) ogrodzenie                                                                                       1 948,00 zł

e) zestaw komputerowy                                                                       4 193,00 zł

f) zmywarki, plac zabaw, patelnia                                                      64 277,37 zł

2. Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu  konto  013               147 953,23 zł

3. Wartości niematerialne i prawne                                                  4 749,50 zł

 

RAZEM        majątek przedszkola                                            1 327 363,49 zł