Przewodnicząca: p. Agnieszka Butryn- Berdysz;

Zastępca przewodniczącej: p. Grażyna Zdobylak;

Skarbnik: p. Magdalena Piechota-Lazik

Sekretarz : p. Anna Orzechowska i  p. Justyna Szmechta.