Przewodniczący: p. Katarzyna Ściegienko

Zastępca przewodniczącego: p. Izabela Hipsz

Skarbnik: p. Julia Cebula