Foto

Przewodniczący: p. Katarzyna Ściegienko

Zastępca przewodniczącego: p. Agnieszka Piechaczek

Skarbnik: p. Magdalena Dudek

Przewodniczący: p. Agnieszka Butryn-Berdysz

Zastępca przewodniczącego: p. Grażyna Zdobylak

Skarbnik: p. Marcin Kosmala

Sekretarz: p. Anna Orzechowska

Przewodniczący: p. Katarzyna Ściegienko

Zastępca przewodniczącego: p. Izabela Hipsz

Skarbnik: p. Julia Cebula

Przewodniczący: p. Agnieszka Butryn-Berdysz

Zastępca przewodniczącego: p. Grażyna Zdobylak

Skarbnik: p. Marcin Kosmala

Sekretarz: p. Anna Orzechowska