Foto

Misiec Joanna

dyrektor

Zamojska-Nocoń Anna

wicedyrektor, nauczyciel przedszkola

Błach Ewelina

język hiszpański   

Buczarska Magdalena

edukacja wczesnoszkolna, gimnastyka korekcyjna, wychowawca kl.I

 

Burian Małgorzata

pedagog, psycholog szkolny

Chmiel-Bryzik Magdalena

język angielski

Czerska Justyna

nauczyciel świetlicy, wychowanie fizyczne

Deger Ewa

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl.II, nauczyciel świetlicy

Elias Robert

informatyka, zajęcia komputerowe, edukacja dla bezpieczeństwa

Fister – Pasek Małgorzata

religia, nauczyciel przedszkola

Guzińska Marta

nauczyciel przedszkola

Jaceńków Izabela

 przyroda, zajęcia techniczne, technika, biologia, chemia, wychowawca kl.V

ks. Kozielski Mateusz

religia

Krepa-Adolf Ewa

doradztwo zawodowe

Leśniak Aneta

zajęcia rewalidacyjne

Łaski Dariusz

wychowanie fizyczne

Łukaszyk Adrianna

nauczyciel przedszkola, terapeuta

Mechel Dorota

historia, wychowanie do życia w rodzinie, wiedza o społeczeństwie

Metelska Urszula

matematyka, informatyka, wychowawca kl.VI

Mikłuszka Iwona

 nauczyciel przedszkola

Opolska Iwona

Oleksy Ilona

edukacja wczesnoszkolna, logopeda, wychowawca kl. III

biblotekarz

Rokita Violetta

język niemiecki

Sawczyn Beata

język polski, wychowawca kl.IV

Słowik Monika

język polski, nauczyciel świetlicy

Ścisłowska – Cegła Agnieszka

język niemiecki, geografia, wychowawca kl. VIII

Świeboda Jaroslaw

fizyka

Warzecha Katarzyna

muzyka, plastyka, nauczyciel świetlicy, wychowawca kl.VII

Woszek Katarzyna

nauczyciel przedszkola, logopeda