Foto

Błach Ewelina język hiszpański
Burian-Korłub Małgorzata pedagog, psycholog szkolny
Czerska Justyna n a u czyciel świetlicy
Deger Ewa edukacja wczesnoszkolna
Elias Robert Informatyka, zajęcia komputerowe
Fister – Pasek Małgorzata religia, język niemiecki, nauczyciel przedszkola
Guzińska Marta nauczyciel przedszkola
Jaceńków Izabela
przyroda, wdż, zajęcia techniczne, biologia, chemia, technika,
nauczyciel świetlicy
Korzekwa Alicja e d u kacja wczesnoszkolna
ks. Kozielski Mateusz religia
Leśniak Aneta nauczyciel zajęć rewalidacyjnych
Łaski Dariusz wychowanie fizyczne
Makulewicz Karina bibliotekarz
Mechel Dorota historia, historia i społeczeństwo, wdż
Metelska Urszula matematyka, zajęcia komputerowe
Mikłuszka Iwona nauczyciel przedszkola
Opolska Iwona edukacja wczesnoszkolna, logopeda
Klonowski Tomasz j ę zyk angielski
Różańska Marcela nauczyciel przedszkola
Sawczyn Beata język polski
Ścisłowska – Cegła Agnieszka język niemiecki, gegorafia
Świeboda Jarosław fizyka
Tuła Barbara doradztwo zawodowe
Warzecha Katarzyna plastyka, muzyka, nauczyciel świetlicy
Woszek Katarzyna nauczyciel przedszkola
Zamojska – Nocoń Anna wicedyrektor, nauczyciel przedszkola