Foto

1 Metelska Urszula         dyrektor ,                           matematyka

2 Opolska Iwona             wicedyrektor,                   edukacja wczesnoszkolna

3 Buczarska Magdalena                                           edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl.II

4 Burian Małgorzata       pedagog,                           psycholog szkolny

5 Chmiel-Bryzik Magdalena                                    język angielski, wychowawca klasy IV

6 Czajka Justyna                                                       język hiszpański

7 Czerska Justyna           nauczyciel świetlicy,         edukacja wczesnoszkolna

8 Deger Ewa                  nauczyciel świetlicy,         edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl.III,

9 Elias Robert                informatyka,               zajęcia komputerowe, edukacja dla bezpieczeństwa

10 Fister – Pasek Małgorzata                                   religia, nauczyciel przedszkola,

11 Guzińska Marta         nauczyciel przedszkola

12 Ks. Chyla Pawęł                                                  religia

13 Jaceńków Izabela przyroda, zajęcia techniczne, technika, biologia, chemia, wychowawca kl.VI

14 Kaczmarek Tomasz                                             informatyka

15 Leśniak Aneta                                                     zajęcia rewalidacyjne

16 Łapczyński Krzysztof                                         fizyka

17 Łaski Dariusz                                                      wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna

18 Łobos Małgorzata                                                historia, WOS

19 Mańturz Karina                                                    nauczyciel świetlicy i przedszkola

20 Mechel Dorota                                                     wychowanie do życia w rodzinie

21 Mikłuszka Iwona                                                  nauczyciel przedszkola

22 Rokita Violetta                                                      język niemiecki

23 Ryczek Teresa                                                       nauczyciel przedszkola

24 Sawczyn Beata                                                      język polski, wychowawca kl.V

25 Słowik Monika                                                      język polski, bibliotekarz

26 Stochmiałek Izabela                                              logopeda

27 Szkotak Zdzisława                                                matematyka

28 Ścisłowska – Cegła Agnieszka                              język niemiecki, geografia, HiK

29 Warzecha Katarzyna      nauczyciel świetlicy,       muzyka, plastyka,  wychowawca kl.VII

30 Woszek Katarzyna         nauczyciel przedszkola, logopeda

31 Przysiecka Agnieszka                                           doradztwa zawodowe