Foto

Misiec Joanna

dyrektor

Zamojska-Nocoń Anna

wicedyrektor, nauczyciel przedszkola

Błach Ewelina

język hiszpański   

Buczarska Magdalena

edukacja wczesnoszkolna, gimnastyka korekcyjna, wychowawca kl.I

 

Burian Małgorzata

pedagog, psycholog szkolny

Chmiel-Bryzik Magdalena

język angielski

Czerska Justyna

nauczyciel świetlicy, wychowanie fizyczne

Deger Ewa

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl.II, nauczyciel świetlicy

Elias Robert

informatyka, zajęcia komputerowe, edukacja dla bezpieczeństwa

Fister – Pasek Małgorzata

religia, nauczyciel przedszkola

Guzińska Marta

nauczyciel przedszkola

Jaceńków Izabela

 przyroda, zajęcia techniczne, technika, biologia, chemia, wychowawca kl.V

ks. Kozielski Mateusz

religia

Krepa-Adolf Ewa

doradztwo zawodowe

Leśniak Aneta

zajęcia rewalidacyjne

Łaski Dariusz

wychowanie fizyczne

Łukaszyk Adrianna

nauczyciel przedszkola, terapeuta

Mechel Dorota

historia, wychowanie do życia w rodzinie, wiedza o społeczeństwie

Metelska Urszula

matematyka, informatyka, wychowawca kl.VI

Mikłuszka Iwona

 nauczyciel przedszkola

Opolska Iwona

Oleksy Ilona

edukacja wczesnoszkolna, logopeda, wychowawca kl. III

biblotekarz

Rokita Violetta

język niemiecki

Sawczyn Beata

język polski, wychowawca kl.IV

Słowik Monika

język polski, nauczyciel świetlicy

Ścisłowska – Cegła Agnieszka

język niemiecki, geografia, wychowawca kl. VIII

Świeboda Jaroslaw

fizyka

Warzecha Katarzyna

muzyka, plastyka, nauczyciel świetlicy, wychowawca kl.VII

Woszek Katarzyna

nauczyciel przedszkola, logopeda

Błach Ewelina język hiszpański
Burian-Korłub Małgorzata pedagog, psycholog szkolny
Czerska Justyna n a u czyciel świetlicy
Deger Ewa edukacja wczesnoszkolna
Elias Robert Informatyka, zajęcia komputerowe
Fister – Pasek Małgorzata religia, język niemiecki, nauczyciel przedszkola
Guzińska Marta nauczyciel przedszkola
Jaceńków Izabela
przyroda, wdż, zajęcia techniczne, biologia, chemia, technika,
nauczyciel świetlicy
Korzekwa Alicja e d u kacja wczesnoszkolna
ks. Kozielski Mateusz religia
Leśniak Aneta nauczyciel zajęć rewalidacyjnych
Łaski Dariusz wychowanie fizyczne
Makulewicz Karina bibliotekarz
Mechel Dorota historia, historia i społeczeństwo, wdż
Metelska Urszula matematyka, zajęcia komputerowe
Mikłuszka Iwona nauczyciel przedszkola
Opolska Iwona edukacja wczesnoszkolna, logopeda
Klonowski Tomasz j ę zyk angielski
Różańska Marcela nauczyciel przedszkola
Sawczyn Beata język polski
Ścisłowska – Cegła Agnieszka język niemiecki, gegorafia
Świeboda Jarosław fizyka
Tuła Barbara doradztwo zawodowe
Warzecha Katarzyna plastyka, muzyka, nauczyciel świetlicy
Woszek Katarzyna nauczyciel przedszkola
Zamojska – Nocoń Anna wicedyrektor, nauczyciel przedszkola

Błach Ewelina

język hiszpański

Burian-Korłub Małgorzata

pedagog, psycholog szkolny

Czerska Justyna                            

świetlica

Deger Ewa

edukacja wczesnoszkolna

Elias Robert

Informatyka, zajęcia komputerowe

Fister – Pasek Małgorzata

religia, język niemiecki

Guzińska Marta

nauczyciel przedszkola

Jaceńków Izabela

przyroda, wdż, zajęcia techniczne

Korzekwa Alicja                          

edukacja wczesnoszkolna

ks. Kozielski Mateusz

religia

Leśniak Aneta

nauczyciel zajęć rewalidacyjnych

Łaski Dariusz

wychowanie fizyczne

Łuczak Ewa                              

wicedyrektor, nauczyciel przedszkola

Makulewicz Karina        

bibliotekarz

Mechel Dorota

historia, historia i społeczeństwo, wdż

Metelska Urszula

matematyka, zajęcia komputerowe

Mikłuszka Iwona

nauczyciel przedszkola

Opolska Iwona

edukacja wczesnoszkolna, logopeda

Rabiej Jarosław                    

język angielski                        

Różańska Marcela

nauczyciel przedszkola

Sawczyn Beata

język polski

Ścisłowska – Cegła Agnieszka

język niemiecki

Świeboda Jarosław

fizyka

Tuła Barbara

doradztwo zawodowe

Warzecha Katarzyna

plastyka, muzyka, nauczyciel świetlicy

Woszek Katarzyna

nauczyciel przedszkola