Foto

Dąbrowski Piotr - główny księgowy

Rudyk Beata - kierownik gospodarczy

Szuster Henryka- starszy księgowy

Nowotny Beata - specjalista ds. płac i zasiłków

Elias Robert – specjalista ds. sieci i urządzeń informatycznych

Kania Krystyna - sekretarz szkoły

Kondratowicz Izabela- referent ds. kadr

Gwóźdź Bożena – sprzątaczka

Szymaniec Sylwia – sprzątaczka

Lenartowicz Urszula - sprzątaczka

Maluszczak Piotr – konserwator

Pożywio Natalia – intendent

Dziuba – Ryznar Agnieszka – pomoc nauczyciela

Wawrzinska Grażyna - kucharka

Brzezicka Bożena– woźna oddziałowa

Bielak Beata – woźna oddziałowa

Kansy Agnieszka - woźna oddziałowa

Drożdżewicz Beata – pomoc kuchenna

Piotr Dąbrowski - główny księgowy
Beata Rudyk - kierownik gospodarczy
Henryka Szuster - starszy księgowy, pomoc kuchenna
Nowotny Beata - specjalista ds. płac i zasiłków
Kania Krystyna - sekretarz szkoły
Kondratowicz Izabela- referent ds. kadr
Lenartowicz Urszula - pomoc kuchenna
Gretka Agata – intendent
Dziuba Agnieszka – pomoc nauczyciela
Kischel Irena - kucharka
Brzezicka Bożena – woźna oddziałowa
Bielak Beata – woźna oddziałowa
Kansy Agnieszka - woźna oddziałowa
Blach Maria – sprzątaczka
Szymaniec Sylwia - sprzątaczka
Piotr Maluszczak – konserwator

Irena Rutowicz - główny księgowy
Beata Rudyk - kierownik gospodarczy
Henryka Szuster - starszy księgowy, pomoc kuchenna
Nowotny Beata - specjalista ds. płac i zasiłków
Kania Krystyna - sekretarz szkoły
Kondratowicz Izabela- referent ds. kadr
Lenartowicz Urszula - pomoc kuchenna
Gretka Agata – intendent
Dziuba Agnieszka – pomoc nauczyciela
Kischel Irena - kucharka
Torka Lidia – woźna oddziałowa
Bielak Beata – woźna oddziałowa
Kansy Agnieszka - woźna oddziałowa
Blach Maria – sprzątaczka
Szymaniec Sylwia - sprzątaczka
Okoń Walter – konserwator