Foto

Liczba uczniów: 167

Liczba oddziałów w przedszkolu – 3, liczba dzieci – 70.

Liczba uczniów: 143
Liczba oddziałów w przedszkolu – 3, liczba dzieci – 70.

Liczba uczniów: 144

Liczba oddziałów w przedszkolu – 3, liczba dzieci – 70.