Foto

Budżet PSP 28:
Rozdz. 80101 Rozdz. 85401 Rozdz.80150 Rozdz.80148
Wynagrodzenie i pochodne 1.076.800 zł 99 000 zł 4 500 zł 28 000 zł
Pozostałe wydatki rzeczowe: 232 500 zł 12 000 zł 200 1 000 zł
w tym :
a) odpis na ZFŚS 47 300 zł 6 000 zł 200 zł 1 000 zł
b) wydatki rzeczowe 185 200 zł 6 000 zł - - zł
Ogółem 1 309 300 zł 111 000 zł 4 500 zł 29 000 zł
Razem;
Wynagrodzenia i pochodne 1 208.300,00 zł
Pozostałe wydatki rzeczowe : 245.700,00 zł
w tym :
a) odpisy na ZFŚS 54.500,00 zł
b) wydatki rzeczowe 191.200,00 zł
Ogółem 1.453.800,00 zł
Dodatkowo
Rozdział 80146
plan rzeczowy ; 9 606 zł
Rozdział 85446
plan rzeczowy ; 912,00 zł
razem 10 518,00 zł


Budżet PP 36:
Rozdz. 80104 Rozdz. 80149 Razem
Wynagrodzenie i pochodne 585 400,00 zł 4.300,00 zł 589 700,00 zł
Pozostałe wydatki rzeczowe 152 900,00zł 200,00zł 153 100,00 zł
w tym:
a) odpis na ZFŚS 25 400,00 zł 200,00 zł 25 600,00 zł
b) wydatki rzeczowe 127 500,00 zł 125 500,00 zł

Budżet PSP 28:

                                              Rozdz. 80101   Rozdz. 85401   Rozdz.80150         Razem

Wynagrodzenie

i pochodne                            954 800 zł         105 000 zł         3 850 zł       1 063 650 zł      

Pozostałe wydatki

rzeczowe:                              232 000 zł          12 100 zł                                244 100 zł

w tym :         

a) odpis na ZFŚS                   43 400 zł           6 100 zł                                    49 500 zł                                                                                                                              

b) wydatki

rzeczowe                              188 600 zł           6 000 zł                                 194 600 zł          

Ogółem                             1 186 800 zł       117 100 zł          3 850 zł        1 307 750 zł

                                                  Rozdz.80195            

Pozostała działalność

Projekt ERASMUS +                 79 606 zł  

Stypendia motywacyjne                   240 zł

                                                 Rozdz.80148

Stołówki szkolne

Wynagrodzenia i pochodne         15 520 zł

                                                

Budżet PP 36:

                                                            Rozdz. 80104     Rozdz. 80149       Razem  

Wynagrodzenie i pochodne                534 991 zł             3 720 zł     538 711 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe               153 900 zł                               153 900 zł

w tym:                                                                                                                                                                                          

a) odpis na ZFŚS                                   24 700 zł                                  24 700 zł

b) wydatki rzeczowe                           129 200 zł                                 129 200 zł                                                                                                

Ogółem                                                688 891 zł            3 720 zł        692 611 zł