Foto

Budżet 2019

w tym:

  • Wynagrodzenia i pochodne – 2 215 314,54 zł.
  • Wydatki na realizację zadań statutowych  - 98 521, 88 zł.
  • Świadczenia na rzecz osób fizycznych  - 4 399,34 zł. 

Budżet 2019

w tym:

·         Wynagrodzenia i pochodne – 2 215 314,54 zł.

·         Wydatki na realizację zadań statutowych  - 98 521, 88 zł. 

·         Świadczenia na rzecz osób fizycznych  - 4 399,34 zł.